CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC THÀNH

 Địa chỉ: B1.4HH01A, KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

 Email: phucthanhlabel@gmail.com

 Điện thoại: 0981.581.529 / 0988.598.315